battle_asserts

Organization: hexlet-codebattle
GitHub Clojure

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zzet Andrew Kumanyaev 17 316 94 9 1 2
2 yurygnutov Yury Gnutov 0 0 0 0 1 0
3 yulia633 Yulia 0 0 0 0 1 0
4 yoba-programmer 0 0 0 0 1 0
5 yigres Sergey Kirillov 2 3 3 2 0 0
6 xamut Ilya Manin 4 79 26 1 0 3
7 vyorkin Vasiliy Yorkin 8 304 113 8 0 3
8 vtm9 Vitaly 9 240 60 24 0 10
9 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 36 1030 698 34 3 9
10 v1valasvegan Victor Zhuravlev 0 0 0 0 2 0
11 Uunnamed Alex.Shi 2 96 52 5 0 0
12 tonsky Nikita Prokopov 0 0 0 0 2 0
13 tikh Konstantin Tikhonov 1 1 1 1 0 0
14 tewinget Thomas Winget 0 0 0 0 1 0
15 tank-bohr Alexey Nikitin 0 0 0 1 0 0
16 solar05 Artem Solomatin 455 10636 6168 363 62 55
17 skv-headless Eugene Sokovikov 1 1 1 1 0 0
18 sgmdlt 8 269 7 9 1 9
19 seth2810 Roman Gafurov 3 3 3 3 0 0
20 Semigradsky Dmitry Semigradsky 0 0 0 0 1 3
21 Safintim Timur Safin 1 1 1 1 1 1
22 ReDBrother Dmitriy Bataev 33 105 79 23 0 3
23 realmyst Alexander Shcherbinin 1 1 1 1 0 0
24 ralder Мишин Сергей 1 1 1 1 0 0
25 rafuck 0 0 0 0 1 5