codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
3 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
4 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
5 possesion 21 20206 19104 13 1 13
6 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
7 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
8 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
9 igor-i Igor Inkovskiy 40 2475 1635 15 0 8
10 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
11 valerr 11 1876 447 18 0 1
12 romanoffivan IvanRomanoff 5 1702 55 2 0 4
13 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
14 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
15 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
16 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
17 Abbath 39 894 221 4 1 1
18 grozwalker Andrey Groza 7 833 716 1 0 0
19 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
20 x0xl0ma 9 718 657 5 0 5
21 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
22 Hubble999 Hubble 9 645 326 3 0 4
23 voitd Dimytr Voitenko 20 599 330 12 1 9
24 morphizm Vasiliy 5 544 143 5 1 1
25 deadit Dmitry Usov 5 498 434 3 1 19