codebattle

Owner: hexlet-codebattle
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 921 129050 100164 127 185 456
2 CryFromTheHeart Nikita 8 61136 11663 6 0 8
3 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 181
4 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
5 ReDBrother Dmitriy Bataev 426 22560 9378 49 29 191
6 possesion 21 20206 19104 13 1 13
7 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
8 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
9 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
10 Guryanov-Maksim 55 2571 771 37 0 26
11 igor-i Igor Inkovskiy 40 2475 1635 15 0 8
12 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
13 solar05 Artem Solomatin 86 2054 25800 62 5 21
14 valerr 11 1876 447 18 0 1
15 romanoffivan IvanRomanoff 5 1702 55 2 0 4
16 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
17 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
18 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
19 tysky Dmitry Tysky 2 992 695 2 1 0
20 Abbath 39 894 221 4 1 1
21 grozwalker Andrey Groza 7 833 716 1 0 0
22 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
23 x0xl0ma 9 718 657 5 0 5
24 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
25 Hubble999 Hubble 9 645 326 3 0 4