codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
3 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
4 amshkv Andrey 10 157 196 8 6 49
5 ilyar Ilyar 7 72 66 10 4 41
6 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
7 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
8 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
9 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
10 deadit Dmitry Usov 5 498 434 3 1 19
12 seth2810 Roman Gafurov 3 24 24 4 1 16
11 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
13 jurassic-period Yurii Sydarskii 7 47 33 1 0 16
14 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
15 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
18 fey fey 5 32 15 7 27 13
21 eldarik Eldar Iskhakov 6 462 130 2 1 13
19 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 369 100 4 0 13
16 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
17 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
20 possesion 21 20206 19104 13 1 13
22 kaldown kAldown 4 53 18 3 0 12
23 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
26 staskjs Stanislav Karpov 1 220 7 2 0 10
24 icu0755 Vladimir Ivanov 0 0 0 0 0 10