codebattle

Owner: hexlet-codebattle
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 921 129050 100164 127 185 456
2 ReDBrother Dmitriy Bataev 426 22560 9378 49 29 191
3 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 181
4 2KO1 Kirill 0 0 0 33 16 51
5 amshkv Andrey 10 157 196 8 6 49
6 ilyar Ilyar 7 72 66 10 4 42
7 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
8 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
10 Guryanov-Maksim 55 2571 771 37 0 26
9 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
11 solar05 Artem Solomatin 86 2054 25800 62 5 21
12 fey fey 6 108 15 10 28 20
13 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
14 deadit Dmitry Usov 5 498 434 3 1 19
16 seth2810 Roman Gafurov 7 64 73 4 1 16
17 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
15 jurassic-period Yurii Sydarskii 7 47 33 1 0 16
18 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
19 ayshvab 11 3210 39 2 0 14
21 eldarik Eldar Iskhakov 6 462 130 2 1 13
23 enmalafeev Evgeny Malafeev 9 369 100 4 0 13
20 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
22 possesion 21 20206 19104 13 1 13
24 kaldown kAldown 4 53 18 3 0 12
26 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11