codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 mimikria96 Valentina 38 28787 27707 9 0 3
3 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
4 possesion 21 20206 19104 13 1 13
5 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
6 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
7 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
8 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
9 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
10 igor-i Igor Inkovskiy 40 2475 1635 15 0 8
11 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
12 grozwalker Andrey Groza 7 833 716 1 0 0
13 x0xl0ma 9 718 657 5 0 5
14 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
15 Yoffic Olga Ioffe 11 410 571 5 0 6
16 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
17 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
18 vicimpa PromiSe#### 11 446 459 2 0 0
19 valerr 11 1876 447 18 0 1
20 deadit Dmitry Usov 5 498 434 3 1 19
21 skhrv Ruslan Sukharev 19 654 407 11 0 16
22 voitd Dimytr Voitenko 20 599 330 12 1 9
23 Hubble999 Hubble 9 645 326 3 0 4
24 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
25 aarefiev Artem Arefiev 5 373 290 1 1 6