codebattle

Organization: hexlet-codebattle
GitHub

Elixir C++

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 vtm9 Vitaly 821 118604 90292 122 185 446
2 ReDBrother Dmitriy Bataev 423 22519 9371 48 29 189
3 fey fey 5 32 15 7 27 13
4 krivtsov Sergey Krivtsov 26 342 807 17 20 15
5 imamatory Vadim Safonov 136 29073 14072 56 14 178
6 PeresvetS Nikita Soloviev 33 15538 12016 23 12 37
7 Melodyn Сергей Мелодин 0 0 0 0 10 2
8 amshkv Andrey 10 157 196 8 6 49
9 solar05 Artem Solomatin 55 1307 25315 35 5 13
10 ilyar Ilyar 7 72 66 10 4 41
12 dpetrouk Dmitry Petrouk 0 0 0 0 4 2
11 zulkris 0 0 0 0 4 1
14 puku Ivan Liauchuk 2 10 7 3 3 11
13 acidmaksim Maxim Skriov 0 0 0 1 3 1
23 thepry Eugene Zvyagintsev 20 1206 317 7 2 8
21 malikin Timur Malikin 3 70 5 1 2 3
17 kekby Bulat Gombotsyrenov 0 0 0 0 2 0
22 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 123 8831 2991 46 2 33
19 zipofar Evgeny 15 1023 467 5 2 7
18 irkinwork 2 274 157 5 2 10
15 MityaDementiy MityaDem 16 1517 542 11 2 13
20 v1valasvegan Victor Zhuravlev 24 811 644 18 2 20
16 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 56 2255 1882 38 2 26
48 ashikov Roman Ashikov 1 7 0 1 1 0
30 seth2810 Roman Gafurov 3 24 24 4 1 16