runit

Owner: hexlet-rus
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 akssshh akssssshhh 1 0 66 1 0 2
2 ssssank Aleksandr Litvinov 0 0 0 1 1 8
3 AleksKostin Aleksey Kostin 0 0 0 0 0 2
4 Takaiva Alexandr Sdobnikov 53 2284 711 6 0 12
5 AnastasiaKv Anastasia 22 412 442 7 0 27
6 Blinina Anastasia Blinova 0 0 0 0 0 3
7 BelarusWillBeFree Anatoli 0 0 0 1 0 2
8 amshkv Andrey 1 2 0 1 0 0
9 maddbuzz Andrey Anisimov 1 31 5 2 0 1
10 userao Andrey Ostapenko 4 113 90 2 0 3
11 antonDedyaev Anton Dedyaev 0 0 0 0 0 2
12 antonkrupin Anton Krupin 7 50 7 3 0 11
13 Anuran12 Anuran Das 0 0 0 0 0 1
14 philologistIsCodingHere Arina 3 5 6 1 0 1
15 JS-NinjaNN Artem Moiseenko 4 138 7 6 0 5
16 Asya-Kamaeva Asya Zaporozhets (Kamaeva) 4 1276 255 4 0 7
17 semenChe Cernyshev Semen 2 3 2 1 0 12
18 danilaprokoshev Danila Prokoshev 0 0 0 0 0 3
19 Difuster Dmitry Bespalko 7 330 289 3 0 7
20 tysky Dmitry Tysky 9 185 338 1 0 2
21 faciledictu Dmitry Zhigulin 1 8 0 1 0 2
22 Zubkov99 Dmitry Zubkov 0 0 0 0 0 1
23 Abra19 Elena Abrarova 4 195 103 5 1 6
24 fey fey 28 17418 81895 12 7 54
25 dzencot Ivan Gagarinov 63 425065 402717 11 1 72