dotfiles

Owner: ssssank
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 aelaa Shakirov Ilya 1 1 0 0 0 0
2 aenglisc Roman Pushkov 1 1 0 0 0 0
3 alex-popov-tech Olexander Popov 3 39 18 0 0 0
4 ApricotLace 1 1 1 0 0 0
5 artemrakov Artem Rakov 1 17 13 0 0 0
6 ayshvab 1 0 1 0 0 0
7 Cayce Kirill Chudinov 5 182 290 0 0 0
8 fey fey 1 1 1 0 0 0
9 inem Ivan Nemytchenko 4 17 11 0 0 0
10 khorkov Alexander Khorkov 1 2 0 0 0 0
11 Legomegger Alikhan Askarov 2 2 2 0 0 0
12 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 2 22 4 0 0 0
13 OlegZotov Oleg Zotov 2 158 158 0 0 0
14 sadovnik Cyril Sadovnik 1 1 1 0 0 0
15 sooth-sayer Дмитрий Чернятьев 2 5 5 0 0 0
16 v-kolesnikov Vasily Kolesnikov 1 0 1 0 0 0
17 webmstk 1 0 2 0 0 0
18 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 1 3 5 0 0 0
19 zhabinka Sergey Karpuk 11 44 34 0 0 0