Past year activity

Recently active contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
ashikov Roman Ashikov 18 3842 995 14 1 9
fey fey 22 351 164 12 11 26
Morozzzko Igor S. Morozov 2 35 6 0 0 0
aelaa Shakirov Ilya 0 0 0 3 0 3
Vadimyan Vadim Martynov 1 1 0 1 0 0
sergey-nechaev 1 3 0 2 1 2
imamatory Vadim Safonov 3 6 4 1 0 0
Bringoff Artem Kalachyan 0 0 0 1 0 3
dosbol Dosbol 2 91 0 2 3 1
codecov-io Codecov 0 0 0 0 0 11
burenkov-anton Anton Burenkov 42 747 47 18 0 1
alexander-litvinovich Alexander Litvinovich 1 3 1 1 0 0
greybutton Sergej Tabb 24 868 336 1 0 5
JohnConnor1969 0 0 0 0 0 1
vtm9 Vitaly 18 1046 908 1 9 12
MagnaMentes 4 4 4 4 0 0
arkadiy93 3 6 6 1 0 1
amshkv Andrey 2 6 1 0 0 13
ReDBrother Dmitriy Bataev 29 953 246 4 1 10
sollerias 0 0 0 0 1 4
ArtemRakov Artem Rakov 33 11197 556 9 0 19
enmalafeev Evgeny Malafeev 0 0 0 1 0 4
Melodyn Сергей Мелодин 8 66 22 5 0 1
Laserroy Pavel 31 979 89 10 0 0
innovember 1 1 0 1 0 0
Psixodelik Nikita Mikhaylov 3 8 4 0 0 0
solar05 Artem Solomatin 1 18 0 1 0 0
skhrv Ruslan Sukharev 2 48 56 2 0 1
E3001DK Evgeny Dyakov 1 1 1 1 0 0
ShafigullinIK 7 496 42 6 0 0
Maksim1509 0 0 0 1 0 0
MityaDementiy MityaDem 2 20 7 2 0 0
hisnameisivan 1 1 1 1 0 0
Nowitty 0 0 0 1 0 0
dmitriy-tka4 Dmitriy Tkach 1 3 3 1 0 0
x0xl0ma 6 699 635 3 0 2
HelgaFefy Olya 1 2 2 1 0 0
rkozlov95 8 209 87 3 0 3
morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 13
frontstall Roman Makarov 5 171 72 0 7 11
lonelydba 0 0 0 0 0 1
InfluxOW Nikita 0 0 0 1 0 0
H9ko 6 140 87 4 0 3
andreev-aa 0 0 0 0 1 0
akaNikS 0 0 0 1 0 0
nobus-1967 Anatoly Shcherbina 0 0 0 0 1 0
XTRks 0 0 0 1 0 0
eKulshan 0 0 0 0 0 1
codecov-commenter Codecov Comments Bot 0 0 0 0 0 27