Past year activity

Recently active contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
fey fey 27 635 186 5 4 3
Morozzzko Igor S. Morozov 4 41 10 1 0 0
imamatory Vadim Safonov 8 81 16 2 0 0
kortov Eugene Kortov 1 2 0 1 0 0
eldarik Eldar Iskhakov 0 0 0 0 1 0
codecov-io Codecov 0 0 0 0 0 10
Uunnamed Alex.Shi 1 39 52 3 0 0
Konstantin6487 Konstantin Bochinin 1 7 4 1 0 1
burenkov-anton Anton Burenkov 2 2 2 2 0 0
igor-i Igor Inkovskiy 1 10 1 2 0 2
aigoncharov Andrey Goncharov 1 1 0 1 0 0
vtm9 Vitaly 20 1831 1665 1 7 11
barutkin 1 1 0 1 0 0
antlu Anton 5 984 458 1 0 0
amshkv Andrey 2 2 1 2 1 2
DolArt Artur 1 5 5 1 0 0
ReDBrother Dmitriy Bataev 1 99 78 3 6 4
romanoffivan IvanRomanoff 6 88 2 2 0 2
kirill-chertkov Kirill 2 8 12 1 0 0
irkinwork 1 170 150 1 1 0
kacetal Artem 0 0 0 3 0 3
Psixodelik Nikita Mikhaylov 3 69 0 0 0 0
mom4uk Mikhail 0 0 0 1 0 0
vrtx01 Sergei Vertegel 1 1 0 1 0 0
Kulakoff1988 0 0 0 0 0 1
Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 1 0 0
v1valasvegan Victor Zhuravlev 3 373 204 6 0 3