hexlet-comparator

Organization: Hexlet
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 amshkv Andrey 8 73 64 0 0 4
2 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
3 bondiano Vasiliy 8 2691 226 8 4 12
4 danilaprokoshev Danila Prokoshev 3 93 23 2 0 3
5 fey fey 1 3 4 1 1 0
6 frontstall Roman Makarov 1 43 1 1 0 1
7 kalapyha 1 30 0 3 0 1
8 prio65 13 1179 160 14 6 1
9 prozion Denis Shirshov 0 0 0 0 0 1
10 Qlik-Nick Nick Khapatniukovskyi 3 6 17 0 0 0
11 Yar56 Yaroslav Vavilin 1 1 1 1 0 1