hexlet-comparator

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 abarmenkov Andrey Barmenkov 6 10577 10388 2 0 7
2 acidmaksim Maxim Skriov 7 2171 14379 2 8 22
3 AlariCode Anton Larichev 0 0 0 1 0 2
4 Aleksandr-Bondarev Aleksandr 4 288 11 1 0 4
5 amshkv Andrey 8 73 64 0 0 7
6 andrew-walker91 Andrey Gulyaykin 4 334 7 3 1 3
7 anton2009danilov Anton Danilov 3 725 1 4 0 2
8 antonDedyaev Anton Dedyaev 3 0 0 1 0 3
9 ArkadiyKonstantinov Arkadiy Konstantinov 2 1255 14 2 0 0
10 artch3r 2 52 41 4 0 7
11 artem-mar 2 223 0 1 0 1
12 ArthurCher 0 0 0 1 0 0
13 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 3 26
14 askorutin26 Artem Elgadzhiev 4 29 17 4 0 9
15 AslanAV Aslan Autlev 2 5 4 1 0 1
16 bogdan-ho Bogdan Homoretsky 3 1063 0 4 0 1
17 boldurean Vasilii Boldurean 9 493 2327 10 2 23
18 bondiano Vasiliy 8 2691 226 8 4 12
19 chrtkv Kirill 1 6 0 1 0 0
20 danilaprokoshev Danila Prokoshev 3 93 23 2 0 3
21 Difuster Dmitry Bespalko 5 676 8 3 0 2
22 Dmitriy-SP Dmitriy Lyubimov 1 3 3 1 0 1
23 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 8
24 EgorovArtem34 2 268 8 1 0 0
25 elisad5791 7 1774 1512 7 1 3