hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 denikeev Дамир Еникеев 2 8 8 2 0 6
27 DimaKabanov Dmitry Kabanov 3 47 23 2 0 9
28 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 5
29 EgorovArtem34 0 0 0 1 0 0
30 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 2
31 fey fey 31 209 120 22 19 107
32 frontstall Roman Makarov 3 7 1 3 0 3
33 funkylen funkylen 0 0 0 1 2 10
34 Germankhz 0 0 0 1 3 2
35 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
36 grozwalker Andrey Groza 54 9625 6667 1 0 183
37 imamatory Vadim Safonov 1 10 4 1 0 0
38 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
39 Ivankalachikov 0 0 0 0 1 0
40 Jano-Voskanyan 0 0 0 1 0 0
41 jougene Eugene Sinitsyn 0 0 0 1 0 0
42 kanigreg 0 0 0 0 0 2
43 korotindev Dmitry Korotin 0 0 0 0 0 4
44 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
45 Lodo4ka 1 287 2 2 0 17
46 LubaRo Luba 19 289 96 7 1 7
47 maddbuzz Andrey Anisimov 0 0 0 0 0 2
48 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 0 0 2
49 mike090 Mikhail Bogachev 1 40 6 2 0 44
50 MityaDementiy MityaDem 0 0 0 0 1 0