hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
76 ssssank Aleksandr Litvinov 1 7 11 3 2 11
77 SuchkovSergey Suchkov Sergey 0 0 0 0 1 0
78 temanmd Artem Belankov 1 1 1 2 0 1
79 TheKr1d Vlad 1 1 1 2 0 1
80 tolyod anatoliy.poloz 0 0 0 0 1 0
81 trofim373 Evgeniy 0 0 0 0 1 0
82 trufanovnik Никита Труфанов 0 0 0 0 0 4
83 ulizko Oleksandr Ulizko 16 367 153 6 1 15
84 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
85 vasiliqa Vasilisa 2 2 2 1 0 1
86 warpedrhubarb Maksim S 0 0 0 0 0 3
87 webmstk 0 0 0 1 0 1
88 Yakanaro 2 5 3 1 0 1
89 yaroslav Yaroslav Markin 0 0 0 1 0 1
90 yulia633 Yulia 0 0 0 0 0 1
91 YuriySho 1 1 1 1 0 0
92 zhabinka Sergey Karpuk 1 1 1 1 1 1
93 zharinovkv 0 0 0 0 1 0
94 zhek111 0 0 0 1 0 1
95 Zigreal stvmm 2 4 3 3 0 2