ru-instructions

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 ashikov Roman Ashikov 6 241 23 0 0 6
2 bondiano Vasiliy 1 18 0 1 0 0
3 dimong5 2 67 26 1 0 0
4 DmitriiGoltsov Dmitrii Goltsov 3 32 8 3 0 11
5 dzencot Ivan Gagarinov 1 2 2 0 0 0
6 Dzigr Dmitry Ibragimov 0 0 0 1 0 2
7 evil-face 1 2 2 1 0 0
8 EvilLogitech 3 62 4 1 0 2
9 fey fey 4 4 4 0 0 4
10 foofaev Alexander Weryha 2 96 5 2 0 1
11 IvanMogilevskiy Ivan Mogilevskiy 1 11 11 1 0 0
12 Jeka-Vasiliev Jeka Vasilyev 1 40 0 1 0 0
13 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 7 3 1 0 0
14 Melodyn Сергей Мелодин 7 256 21 2 0 0
15 Nakonsta 3 63 8 1 0 0
16 nicha3381 Nika Filimonova 1 31 24 1 0 0
17 popovbm Ivan Popov 1 1 1 1 0 0
18 ssssank Aleksandr Litvinov 3 9 4 2 4 10
19 SuperSnowSnail 0 0 0 1 0 2
20 Un1que11 Mikhail Orlov 2 49 5 1 0 0
21 VaLeraGav Valeriy 3 41 28 1 0 1
22 ya-pekatoros Yaroslav Pekatoros 0 0 0 0 1 0
23 zhabinka Sergey Karpuk 2 6 4 0 0 0