ru-test-assignments

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
101 virus231 1 2 0 1 0 0
102 Vkube 2 9 0 3 0 0
103 Wenn911 Rostislav Kuznetsov 1 6 0 1 0 0
104 woaouh Vladimir 1 3 0 1 0 1
105 wowinter13 Vladislav 1 3 0 1 0 1
106 Xakki Xakki 0 0 0 1 0 1
107 yaroslav Yaroslav Markin 0 0 0 1 0 2
108 yefimtsev Yaroslav 1 5 5 1 0 0
109 yulia633 Yulia 2 7 0 2 0 0
110 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 1 3 0 1 0 0
111 zbralex Alexander Zubritsky 0 0 0 0 0 3
112 zevlg Zajcev Evgeny 0 0 0 0 1 0
113 zhabinka Sergey Karpuk 0 0 0 0 0 4