exercises-cpp

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 21aLeX 0 0 0 0 0 1
2 AlexanderAverin Alexander Averin 0 0 0 1 0 0
3 Alex-luov 5 86 62 7 0 0
4 amd-9 1 118 2 1 0 0
5 amshkv Andrey 3 12 2 0 0 0
6 Arabistansky 0 0 0 2 0 1
7 ashikov Roman Ashikov 0 0 0 0 0 2
8 AslanAV Aslan Autlev 1 2 2 1 0 0
9 BungaaFACE 0 0 0 0 1 1
10 burenkov-anton Anton Burenkov 1 3 3 18 0 0
11 dzencot Ivan Gagarinov 3 4 4 1 1 1
12 emp7yhead Artyom Kropp 0 0 0 0 0 3
13 fey fey 11 75 75 3 2 3
14 HelenOne h.bright 2 3 3 0 0 0
15 Hisun0 0 0 0 1 0 0
16 iamlorddop Yulia Khavaeva 2 2 3 2 0 0
17 Livsnekad42 Artem 0 0 0 0 1 0
18 Malcom1986 Maksim Litvinov 0 0 0 2 0 2
19 Melodyn Сергей Мелодин 10 200 75 3 0 0
20 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 1 5 5 1 0 0
21 ola-9 Olga 1 1 1 1 0 0
22 SamIvan-ark Ivan Samozhenov 1 2 2 1 0 0
23 sgmdlt 0 0 0 0 0 1
24 SmorThy 0 0 0 0 1 0
25 ssssank Aleksandr Litvinov 5 31 58 1 0 7