Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 872 136185 49497 357 260 784
2 amshkv Andrey 593 20761 10371 72 38 526
3 vtm9 Vitaly 744 72153 72697 150 187 424
4 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
6 imamatory Vadim Safonov 181 30384 14749 79 14 189
5 ReDBrother Dmitriy Bataev 437 25073 7286 75 29 189
7 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 100 4938 955 91 0 140
8 kacetal Artem 22 3257 1362 32 8 117
9 grozwalker Andrey Groza 355 10728 10500 38 7 115
10 antlu Anton 119 9273 4827 62 4 113
11 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 1 103
12 artemrakov Artem Rakov 211 17530 4054 70 0 99
13 ashikov Roman Ashikov 449 217099 68890 125 3 88
14 freetonik Rakhim 6 3 2 7 0 76
15 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
16 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
17 solar05 Artem Solomatin 642 18049 7322 467 65 67
18 greybutton Sergej Tabb 236 25324 24427 110 1 65
19 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
20 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
21 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
22 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
23 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 116 11723 6445 64 7 43
24 ilyar Ilyar 8 75 70 11 6 41
25 zzet Andrew Kumanyaev 151 5203 2628 15 7 40