Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 912 139449 50485 368 277 883
2 vtm9 Vitaly 853 119151 90625 150 187 467
3 solar05 Artem Solomatin 693 18244 32438 501 67 78
4 acidmaksim Maxim Skriov 14 1589 14377 15 42 104
5 amshkv Andrey 625 20838 10427 72 38 533
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1263 28933 4540 783 35 36
7 prio65 126 1844 365 119 34 15
8 ReDBrother Dmitriy Bataev 460 29656 9455 76 31 195
9 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
10 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
11 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
12 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 36
14 Melodyn Сергей Мелодин 234 41177 11287 84 16 17
13 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
15 imamatory Vadim Safonov 181 30384 14749 79 14 194
16 ashikov Roman Ashikov 525 232288 87037 137 13 218
19 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
18 kirill-chertkov Kirill 47 210 225 46 12 3
17 NatalieKonstantinova 128 2313 1480 51 12 13
21 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
20 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
23 dzencot Ivan Gagarinov 176 604662 470842 39 10 84
22 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
25 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
24 MAGLeb Maksimov Gleb 5 122 62 1 9 13