Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 fey fey 872 136185 49497 357 260 784
2 vtm9 Vitaly 744 72153 72697 150 187 424
3 solar05 Artem Solomatin 642 18049 7322 467 65 67
4 amshkv Andrey 593 20761 10371 72 38 526
5 prio65 126 1844 365 119 34 15
6 burenkov-anton Anton Burenkov 1139 26587 4187 774 32 23
7 ReDBrother Dmitriy Bataev 437 25073 7286 75 29 189
8 jougene Eugene Sinitsyn 127 10157 8136 14 26 208
9 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 383 56753 26737 134 21 68
10 krivtsov Sergey Krivtsov 27 343 807 18 20 15
11 glagius Eldar Babaev 43 11762 506 8 18 35
12 Melodyn Сергей Мелодин 216 24661 10302 84 16 17
13 frontstall Roman Makarov 175 168711 190207 30 16 60
14 imamatory Vadim Safonov 181 30384 14749 79 14 189
15 PeresvetS Nikita Soloviev 39 27712 12332 25 12 38
17 kirill-chertkov Kirill 47 210 225 46 12 3
16 NatalieKonstantinova 127 2312 1479 50 12 10
19 malikin Timur Malikin 25 3430 1496 10 11 61
18 grigori-gru Grigori 18 1024 427 5 11 75
20 sashashakun Alex 20 9266 3109 12 10 14
21 samokisha Anatoly Samokisha 45 27926 859 36 9 64
24 mput Maxim Putintsev 50 8070 1752 18 8 59
22 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 23 184 150 14 8 11
26 sollerias 6 17 17 7 8 23
23 irkinwork 4 278 161 7 8 11