hexlet-sicp

Organization: Hexlet
GitHub

PHP

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 burenkov-anton Anton Burenkov 813 25495 3329 452 20 16
2 fey fey 472 115162 47758 175 122 545
3 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 0 103
4 ashikov Roman Ashikov 62 1714 48 29 2 22
5 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
6 rkozlov95 55 1122 796 17 0 21
7 Malcom1986 Maksim Litvinov 44 399 188 21 0 17
8 geozhur Georgij Zsuravljov 34 879 170 16 0 18
9 alex-ismailov Alexander 32 4007 52127 5 2 6
10 nastasja83 31 193 45 4 1 12
11 dzencot Ivan Gagarinov 25 608 186 6 2 12
12 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
13 ava239 Dmitry Oliferchuk 21 1363 1196 7 1 7
14 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 11 42 35 3 1 10
16 arkadiy93 10 97 66 4 1 12
15 valeriySeregin Valeriy Seregin 10 1533 1121 7 0 1
17 badta5te Pavel 8 169 3 3 0 2
19 tolyod anatoliy.poloz 7 5399 13323 5 1 24
18 ssssank Alex 7 51 22 2 0 2
20 vikzh Victor Zhukovsky 6 438 7 5 0 2
21 romanoffivan IvanRomanoff 6 88 2 2 0 2
22 mbccp 6 85 45 0 0 0
23 x0xl0ma 5 23 17 2 0 3
27 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 4 13 6 2 0 3
24 bsv-hub 4 106 44 4 0 1