hexlet-sicp

Owner: Hexlet
GitHub

PHP

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 burenkov-anton Anton Burenkov 956 29975 4060 456 31 35
2 fey fey 523 120341 55047 188 129 715
3 ashikov Roman Ashikov 94 2167 626 49 9 124
4 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 72 4325 1637 30 0 103
5 Laserroy Pavel 55 1957 254 17 0 14
6 rkozlov95 55 1122 796 17 0 21
7 Malcom1986 Maksim Litvinov 44 399 188 21 0 17
8 geozhur Georgij Zsuravljov 34 879 170 16 0 18
9 alex-ismailov Alexander 32 4007 52127 5 2 6
10 nastasja83 31 193 45 4 1 12
11 AslanAV Aslan Autlev 28 3457 1542 6 0 29
12 zhabinka Sergey Karpuk 26 1050 221 14 18 25
14 dzencot Ivan Gagarinov 25 608 186 6 2 17
13 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
15 vasilysmolin VasilySmolin 23 1255 1074 8 0 40
16 ava239 Dmitry Oliferchuk 21 1363 1196 7 1 7
17 antonDedyaev Anton Dedyaev 20 633 140 9 0 22
18 IgBuS 18 201 171 2 0 17
19 pershin-daniil Daniil Pershin 16 1681 1691 9 0 14
20 rddeveloper2019 Ridvan Dzh 11 42 35 3 1 10
22 arkadiy93 10 97 66 4 1 12
21 valeriySeregin Valeriy Seregin 10 1533 1121 7 0 1
23 badta5te Pavel Mikhaylov 8 169 3 3 0 2
25 tolyod anatoliy.poloz 7 5399 13323 5 1 24
24 ssssank Aleksandr Litvinov 7 51 22 2 0 7