hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub

SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 darkelephant Vladimir 1 1 1 1 0 0
27 dmitry1210 Dmitry Emelyanchenko 2 4 4 1 0 0
28 dosbol Dosbol 1 1 1 1 0 0
29 dzencot Ivan Gagarinov 3 22 20 2 0 8
30 elisad5791 3 1879 9 3 0 4
31 EPSNV YURIY CHERNYSHEV 1 1 1 1 0 0
32 Eyvgeniy 1 6 0 1 0 0
33 fey fey 15 279 41 13 9 23
34 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
35 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
36 frontstall Roman Makarov 1 114 85 1 0 0
37 futurfrukt Konstantin Lekh 3 11 11 1 0 0
38 gedo19 1 1 1 1 0 0
39 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
40 Gogyto 0 0 0 1 0 1
41 gomez-git 1 2 2 1 0 1
42 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 0
43 greybutton Sergej Tabb 3 21 20 2 0 1
44 grozwalker Andrey Groza 1 2 0 1 0 0
45 hellion86 6 119 70 1 0 7
46 heyas Kalashnik Aleksandr 1 1 1 1 0 0
47 Idzanaagi 0 0 0 0 0 1
48 igorkuznetsov1972 1 4347 83 1 0 0
49 Igoryahaha Igor Kazantsev 1 114 0 1 0 0
50 ilyar Ilyar 0 0 0 0 2 0