hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
26 Eyvgeniy 1 6 0 1 0 0
27 fey fey 14 278 40 11 9 16
28 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1
29 freetonik Rakhim 0 0 0 0 0 10
30 frontstall Roman Makarov 1 114 85 1 0 0
31 futurfrukt Konstantin Lekh 3 11 11 1 0 0
32 gedo19 1 1 1 1 0 0
33 glagius Eldar Babaev 0 0 0 0 1 1
34 Gogyto 0 0 0 1 0 1
35 gomez-git 1 2 2 1 0 1
36 Graph1589 Stanislav 1 1 1 1 0 0
37 greybutton Sergej Tabb 3 21 20 2 0 1
38 grozwalker Andrey Groza 1 2 0 1 0 0
39 heyas Kalashnik Aleksandr 1 1 1 1 0 0
40 Igor3411 1 114 0 1 0 0
41 igorkuznetsov1972 1 4347 83 1 0 0
42 ilyar Ilyar 0 0 0 0 2 0
43 JohnConnor1969 0 0 0 0 0 1
44 joisadler Yossi Adler 2 4 4 2 0 0
45 kirill-chertkov Kirill 5 59 55 5 0 0
46 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 0
47 KseniaAnd 3 286 2 3 0 0
48 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 1 10 10 1 1 1
49 lbazarnov Lev Bazarnov 1 7 7 1 0 0
50 Legomegger Alikhan Askarov 1 2 2 1 0 0