hexlet-cv

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
2 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 99 21545 10801 78 3 311
3 grozwalker Andrey Groza 54 9625 6667 1 0 183
4 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
5 fey fey 31 209 120 22 19 107
6 amshkv Andrey 31 373 323 7 1 100
8 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
7 LubaRo Luba 19 289 96 7 1 7
9 moklidia Lidia 17 334 57 6 0 4
10 ulizko Oleksandr Ulizko 16 367 153 6 1 15
11 alXmas 16 347 168 7 3 14
12 NikitaNaumenko Nikita Naumenko 13 1857 1156 6 0 4
13 prio65 10 32 13 10 15 8
14 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
15 ralder Мишин Сергей 7 65 27 4 1 65
17 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
16 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
18 Rishav1707 Rishav Raj 5 191 68 1 0 4
19 artemrakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
20 chrtkv Kirill 4 12 6 4 3 0
22 DimaKabanov Dmitry Kabanov 3 47 23 2 0 9
23 recroot89 3 175 18 2 0 0
21 frontstall Roman Makarov 3 7 1 3 0 3
24 rinat-lucky Rinat Kamalitdinov 3 3 3 2 0 2
32 sergey-nechaev 2 25 25 1 0 3