hexlet-sicp

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 zhabinka Sergey Karpuk 26 1050 221 14 18 25
2 Yur-ok Yuriy Bachevskiy 4 13 6 2 0 3
3 yulia633 Yulia 2 8 2 1 0 2
4 Yoffic Olga Ioffe 1 1 1 1 0 0
5 x0xl0ma 5 23 17 2 0 3
6 Wenn911 Rostislav Kuznetsov 1 1 1 1 0 1
7 vladimirkuvanovv Владимир Куванов 3 88 11 3 1 11
8 vikzh Victor Zhukovsky 6 438 7 5 0 2
9 vaziliybober 1 3 1 1 1 0
10 vasilysmolin VasilySmolin 23 1255 1074 8 0 40
11 valeriySeregin Valeriy Seregin 10 1533 1121 7 0 1
12 tolyod anatoliy.poloz 7 5399 13323 5 1 24
13 toFlash Vitaly 2 2 2 2 0 0
14 tigp kirill kuznetsov 0 0 0 0 0 6
15 temir988 Temirlan Smagulov 2 8 6 2 0 0
16 Tayberi 0 0 0 1 1 4
17 ssssank Aleksandr Litvinov 7 51 22 2 0 10
18 ssk93-dev Sergei 25 1178 472 12 0 6
19 sol-un 4 332 113 5 0 1
20 solar05 Artem Solomatin 3 11 3 3 0 1
21 slider23 Michael 0 0 0 1 0 4
22 sleepy-corpse Rodion Svinukhov 3 32 28 3 0 5
23 skhrv Ruslan Sukharev 0 0 0 0 1 9
24 sgmdlt 2 2 2 0 0 0
25 seregad544 1 28 3 1 0 1