exercises-html

Organization: hexlet-basics
GitHub JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Svet-Svet 30 79 79 30 0 0
2 mishchenkoandrey 10 11 11 10 0 0
3 NatalieKonstantinova 14 709 99 9 0 0
4 valeriySeregin Valeriy Seregin 8 9 9 8 0 0
5 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 6 1623 204 6 0 7
6 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
8 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
7 DemetriusStorm Demetrius Storm 4 4 4 4 0 0
13 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
10 Melodyn Сергей Мелодин 7 91 146 3 0 0
11 jurassic-period Yurii Sydarskii 3 3 3 3 0 0
12 Malcom1986 Maksim Litvinov 1 1 1 3 0 0
9 ScreamStarIT Anton Azarenko 3 3 3 3 0 0
16 sviat-o-slav Sviatoslav 1 1 1 2 0 0
17 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
18 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
14 rkozlov95 2 2 2 2 0 0
21 Helga312 Margarita 2 4 4 2 0 0
15 ilua-dz Ilya Dzyuin 1 1 1 2 0 0
20 purr-pure Vasilisa Chay 2 2 2 2 0 0
19 UrsusHomo Eugen Schetinin 2 2 1 2 0 0
57 fey fey 3 4 2 1 1 5
26 mrixs Vladimir "Mrixs" Zagainov 1 1 1 1 0 0
27 gapeev 1 1 1 1 0 0
28 VadimFilimonov Vadim Filimonov 1 2 2 1 0 0