Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 AslanAV Aslan Autlev 56 90 87 44 0 7
2 usernaimandrey Andrey Shlyapnikov 26 429 297 24 0 15
4 solar05 Artem Solomatin 16 527 419 10 0 0
3 Guryanov-Maksim 12 390 81 10 0 12
6 sseezov 12 125 68 8 0 2
5 2KO1 Kirill 0 0 0 8 0 37
7 AnastasiaKv Anastasia 13 157 149 6 0 17
9 Trouble666 0 0 0 5 0 3
10 Alex-luov 26 390 215 5 0 0
8 AllIzm 0 0 0 5 4 7
12 emp7yhead Artyom Kropp 11 75 75 4 0 19
11 sidorovamariya1406 Mariya Sidorova 0 0 0 4 0 4
14 EvSedov Evgeniy Sedov 7 72 16 3 1 18
15 agsamkin Алексей 1 1 1 3 1 3
13 danokp Daniil Penkov 2 37 27 3 0 1
16 antonDedyaev Anton Dedyaev 2 6 1 3 0 8
26 fey fey 26 211506 79533 2 3 61
20 tysky Dmitry Tysky 10 1175 1031 2 0 2
17 vasilysmolin VasilySmolin 4 962 929 2 0 5
21 Psixodelik Nikita Mikhaylov 2 16 11911 2 0 0
18 dimong5 2 67 26 2 0 0
25 allagru 3 10 10 2 0 1
24 sgmdlt 9 9 10 2 0 3
23 sch0nik 0 0 0 2 0 6
22 NatalieKonstantinova 2 5 5 2 0 3