Contributors

for the past month
# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Abbath 1 2 2 1 0 0
2 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 19 540 501 7 0 33
3 AlexndrKozhemyakin 1 1 1 1 0 0
4 alexxis Alexey Starikov 1 2 2 1 0 0
5 amshkv Andrey 2 2 2 0 0 88
6 annaglo 2 7 8 2 0 0
7 antlu Anton 3 412 131 3 0 0
8 ArtemRakov Artem Rakov 50 1275 1113 12 0 38
9 ashikov Roman Ashikov 50 1217 41 21 0 7
10 burenkov-anton Anton Burenkov 93 2592 21 33 1 1
11 enmalafeev Evgeny Malafeev 3 49 9 1 1 1
12 fey fey 6 3863 2173 8 8 49
13 frontstall Roman Makarov 2 180 131 2 0 0
14 H9ko 4 36 36 3 0 0
15 imamatory Vadim Safonov 4 2737 3919 1 0 2
16 jurassic-period Yurii Sydarskii 7 47 33 1 0 14
17 konstrus Konstantin 1 1 1 0 0 0
18 konstsem Konstantin Semenov 12 185 185 6 0 1
19 kseiva Kseniya Kuprina (Ivanova) 1 2 2 1 0 0
20 Melodyn Сергей Мелодин 21 7320 3131 16 0 1
21 MityaDementiy MityaDem 1 5 5 1 0 0
22 morphizm Vasiliy 77 3078 1160 6 0 9
23 nikkstchv Nikita Kostichev 5 43 43 1 0 0
24 OneGitStep 1 1 1 1 1 1
25 Psixodelik Nikita Mikhaylov 10 160 22 2 0 0