hexlet-editor

Owner: Hexlet
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Yakanaro 0 0 0 0 0 1
2 VladimirAfanasievFS Vladimir Afanasiev 2 23 12 2 0 1
3 Tsogoeva Tatiana 6 64 18 5 0 12
4 Takaiva Alexandr Sdobnikov 45 767 374 3 0 3
5 Syrupred IRINA KHARITONOVA 7 237 38 5 0 10
6 Sverxsro4nik Дмитрий Волченко 16 1478 884 7 0 15
7 ssssank Aleksandr Litvinov 1 15 15 1 0 0
8 skhrv Ruslan Sukharev 1 10934 1 1 0 1
9 Shamilist Shamil Khalikov 0 0 0 0 0 1
10 seth2810 Roman Gafurov 0 0 0 0 0 1
11 ReDBrother Dmitriy Bataev 0 0 0 0 2 0
12 Psixodelik Nikita Mikhaylov 0 0 0 0 0 6
13 Pavel-nk95 Pavel Nikonorov 0 0 0 0 0 1
14 ovsy1 Ratmir Kalimulin 2 2 2 1 0 0
15 Nesaq NesaQ 1 484 46 2 0 1
16 morphizm Vasiliy 2 1101 37 9 0 15
17 MONDAYMIND Anna Steksova 1 16 12 1 0 3
18 MityaDementiy MityaDem 1 5 1 1 0 2
19 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 0 0 0 0 0 17
20 Maksim1509 0 0 0 1 0 0
21 leteli 16 40324 12069 2 0 1
22 LarendsD 54 4364 1002 10 0 9
23 jurassic-period Yurii Sydarskii 0 0 0 0 0 1
24 IxxyDev 0 0 0 0 0 6
25 IvanSavDev Ivan 0 0 0 1 0 2