exercises-html

Owner: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 Abaisky 0 0 0 1 0 0
2 AlexSerSla 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 3 6 6 3 0 0
4 alvltab 3 5 5 4 0 0
5 amshkv Andrey 8 48 6 2 0 0
6 ankkiel Anastasia Ermolova 1 1 1 1 0 0
7 AntonSmal AntonSmal 5 7 7 5 0 0
8 artemrakov Artem Rakov 1 0 0 1 0 0
9 baigeriev94ro 1 1 1 1 0 0
10 battiw 1 1 1 1 0 2
11 BentonFraizer Yuri 0 0 0 0 1 0
12 BrainKicker 6 8 8 6 0 0
13 burenkov-anton Anton Burenkov 4 8 8 4 0 0
14 datsenko-md Max Datsenko 2 3 3 2 0 0
15 DemetriusStorm Demetrius Storm 4 4 4 4 0 0
16 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0
17 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 3
18 Epimetey Epimetey 1 1 1 1 0 0
19 Etikri 1 1 1 1 0 0
20 EugeneTsalko 0 0 0 1 0 0
21 ex-oblivione 1 1 1 1 0 0
22 Exorzistin 0 0 0 0 1 0
23 fey fey 3 4 2 1 1 5
24 gapeev 1 1 1 1 0 0
25 googlioner 1 1 1 1 0 0