exercises-javascript

Organization: hexlet-basics
GitHub

JavaScript

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 mikhaylov-ya Yaroslav Mikhaylov 42 3035 485 32 0 59
2 evemrzv 19 1642 188 17 0 25
3 greybutton Sergej Tabb 11 1296 1 11 0 0
4 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 16 949 90 4 0 0
5 NatalieKonstantinova 40 578 570 21 0 7
6 enceladus181 3 270 9 3 0 17
7 Svet-Svet 69 235 237 70 0 1
8 ashikov Roman Ashikov 26 185 175 17 0 25
9 dzencot Ivan Gagarinov 11 122 47 2 0 3
10 Malcom1986 Maksim Litvinov 40 119 91 49 0 10
11 fey fey 7 106 102 5 1 10
12 Melodyn Сергей Мелодин 2 73 116 4 0 0
13 ssssank Alex 14 64 43 7 0 2
14 holiqen Artem Glushaev 23 55 35 23 0 0
15 amshkv Andrey 12 46 14 2 0 9
16 CosVVeLL CosWeLL 18 44 44 18 0 0
17 burenkov-anton Anton Burenkov 21 42 38 21 1 0
18 neihaoo neihaoo 6 40 29 6 0 0
19 UniBreakfast Mykhailo "Ninin" Velykoselskyi 17 31 31 16 0 2
20 Oliverity 1 24 26 2 0 6
21 prio65 19 21 22 20 0 0
22 sollerias 6 17 17 7 7 19
23 mashkovtsev Dmitry Mashkovtsev 2 13 13 2 0 2
24 ex-oblivione 8 12 12 8 0 2
25 Ttatyanakr 1 10 10 1 0 0