exercises-css

Owner: hexlet-basics
GitHub

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 adslane Slane 1 1 1 1 0 0
2 akaNikS 1 1 1 1 0 0
3 alexxis Alexey Starikov 1 1 1 1 0 0
4 almazidiyatshin 1 1 1 1 0 0
5 amshkv Andrey 7 55 5 0 0 2
6 anastasiatranslator 45 228 227 0 0 0
7 andrei-kriukov 1 1 1 1 0 0
8 Andrew-R-Y Andrew 3 3 3 3 0 0
9 aplatkouski Artsiom Platkouski 0 0 0 0 1 0
10 arbaev Tim Arbaev 3 7 7 3 0 0
11 ArtfulLee 1 1 1 1 0 0
12 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 1 0 2
13 AslanAV Aslan Autlev 1 1 1 1 0 0
14 a-v-gor 0 0 0 0 1 1
15 BrainKicker 4 5 5 4 0 0
16 bulsond 1 2 2 1 0 0
17 burenkov-anton Anton Burenkov 9 15 13 9 1 0
18 ckolobov 1 1 1 1 0 0
19 coolwater07 0 0 0 0 0 1
20 Cordozar Yury Samsonenko 1 1 1 1 0 0
21 danila-shirkov 11 5664 945 3 0 3
22 datsenko-md Max Datsenko 3 4 4 3 0 0
23 denis-gavrilenko0910 Denis Gavrilenko 1 1 1 1 0 0
24 dimaPolonez Dzmitry Pasavets 0 0 0 1 0 0
25 dpetrouk Dmitry Petrouk 1 1 1 1 0 0