hexlet-cv

Organization: Hexlet
GitHub Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 airdry George 1 12 2 1 0 0
2 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
3 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
4 Alisa-V-H Alisa_Holainen 0 0 0 0 2 2
5 alXmas 16 347 168 7 3 14
6 amd-9 0 0 0 0 2 0
7 amshkv Andrey 27 332 292 7 1 88
8 antlu Anton 0 0 0 0 1 0
9 ArtemRakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
10 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
11 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
12 denikeev Дамир Еникеев 1 1 1 1 0 3
13 fey fey 20 106 52 16 13 25
14 frontstall Roman Makarov 3 7 1 3 0 3
15 funkylen funkylen 0 0 0 1 2 10
16 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
17 grozwalker Andrey Groza 0 0 0 0 0 1
18 imamatory Vadim Safonov 1 10 4 1 0 0
19 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
20 Ivankalachikov 0 0 0 0 1 0
21 jougene Eugene Sinitsyn 0 0 0 1 0 0
22 kirill-chertkov Kirill 3 6 6 3 2 0
23 korotindev Dmitry Korotin 0 0 0 0 0 4
24 lazycoder9 Ulugbek Tuychiev 47 918 615 12 2 3
25 MityaDementiy MityaDem 0 0 0 0 1 0