hexlet-cv

Organization: Hexlet
GitHub Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 airdry George 1 12 2 1 0 0
2 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
3 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
4 Alisa-V-H Alisa_Holainen 0 0 0 0 5 2
5 alXmas 16 347 168 7 3 14
6 amd-9 0 0 0 0 2 0
7 amshkv Andrey 31 373 323 7 1 89
8 andrejs82git 0 0 0 0 2 2
9 antlu Anton 0 0 0 0 1 0
10 artemrakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
11 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
12 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
13 denikeev Дамир Еникеев 1 1 1 1 0 3
14 DimaKabanov Dmitry Kabanov 3 47 23 2 0 9
15 fey fey 26 135 59 19 15 35
16 frontstall Roman Makarov 3 7 1 3 0 3
17 funkylen funkylen 0 0 0 1 2 10
18 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
19 grozwalker Andrey Groza 0 0 0 0 0 1
20 imamatory Vadim Safonov 1 10 4 1 0 0
21 irastypain Ivan Rastyapin 8 45 2 4 0 0
22 Ivankalachikov 0 0 0 0 1 0
23 jougene Eugene Sinitsyn 0 0 0 1 0 0
24 kirill-chertkov Kirill 3 6 6 3 3 0
25 korotindev Dmitry Korotin 0 0 0 0 0 4