hexlet-cv

Organization: Hexlet
GitHub

Ruby

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 acidmaksim Maxim Skriov 1 11 0 2 5 16
2 airdry George 1 12 2 1 0 0
3 AlexeyShobanov Alexey Shobanov 0 0 0 0 1 0
4 AlexP11223 19 126 55 13 0 6
5 Alisa-V-H Alisa_Holainen 0 0 0 0 6 2
6 alXmas 16 347 168 7 3 14
7 Amanetes Sergey 2 103 46 2 0 6
8 amd-9 0 0 0 0 2 0
9 amshkv Andrey 31 373 323 7 1 89
10 andrejs82git 0 0 0 0 2 2
11 antlu Anton 0 0 0 0 1 1
12 artemrakov Artem Rakov 4 26 19 4 0 3
13 artsiomivanets Artem Ivanec 7 58 21 9 0 0
14 ashikov Roman Ashikov 1 1 1 0 1 6
15 coderhs Harisankar P S 0 0 0 0 0 1
16 d3mash Demid Kashirin 7 80 15 4 0 7
17 denikeev Дамир Еникеев 1 1 1 1 0 3
18 DimaKabanov Dmitry Kabanov 3 47 23 2 0 9
19 dzencot Ivan Gagarinov 0 0 0 0 0 1
20 fey fey 26 135 59 19 16 40
21 frontstall Roman Makarov 3 7 1 3 0 3
22 funkylen funkylen 0 0 0 1 2 10
23 greybutton Sergej Tabb 186 3053 1297 69 1 49
24 grozwalker Andrey Groza 18 469 445 0 0 23
25 imamatory Vadim Safonov 1 10 4 1 0 0