hexletguides.github.io

Organization: Hexlet
GitHub SCSS

Contributors

# Login Name Commits Additions Deletions Pull requests Issues Comments
1 aamanunin Aleksandr Maniunin 1 9 0 1 0 0
2 airdry George 0 0 0 1 0 0
3 alexclear Alex Chistyakov 1 1 1 1 0 0
4 AlexP11223 6 32 27 5 0 0
5 alexxis Alexey Starikov 1 2 2 1 0 0
6 amshkv Andrey 66 7221 709 11 4 9
7 anatolyburtsev anatolii burtsev 0 0 0 1 0 0
8 annaglo 2 7 8 2 0 0
9 artanizo Irina 1 29 29 1 0 0
10 artsiomivanets Artem Ivanec 1 1 1 1 0 0
11 ashikov Roman Ashikov 22 56 52 22 0 5
12 ashpb 1 2 2 1 0 0
13 A-Toloknov 0 0 0 0 0 24
14 bsv-hub 1 21 21 1 0 0
15 burenkov-anton Anton Burenkov 7 64 64 7 0 0
16 changfenxia Artem Arbatskiy 1 2 2 1 0 0
17 chaosmirage Adel 1 2 2 1 0 0
18 costigans Konstantin Sokolov 1 1 1 1 0 0
19 darkelephant Vladimir 1 1 1 1 0 0
20 dosbol Dosbol 1 1 1 1 0 0
21 dzencot Ivan Gagarinov 2 21 19 2 0 0
22 EPSNV YURIY CHERNYSHEV 1 1 1 1 0 0
23 Eyvgeniy 1 6 0 1 0 0
24 fey fey 10 263 34 10 5 4
25 foofaev Alexander Weryha 0 0 0 0 1 1